Referencie - potapacske_prace_sk

Prejsť na obsah
RokPopis práceObjednávateľ
2023Kontrola a zhotovenie kamerového záznamu vodiacich koľaji hradenia do hĺbky 55metrou. VN Nová BystricaSVP Banská Bystrica
2023Dohľadanie a následné vyzdvihnutie miešadla vo fermentačnej nádrži.Roľnícke družstvo Budča
2022Kontrola ropovodov pod vodnými tokmi.TRANSPETROL, a.s.
2021Kontrola stavu dnových výpustov a zhotovenie kamerového záznamu na VS MálinecSVP Banská Bystrica
2020
Odpaľovanie štetovníc na VN Nosice pri výstavbe nového železničného mosta.
Zakládání staveb, a.s.     
2019Odpaľovanie česiel a utesňovanie výpustného hradenia. Následná montáž česiel naspäť na VN Hriňová. Potápačské práce vykonávané v hĺbke 34m.
REVELS s.r.o.
2018Osadzovanie a demontáž dočasných hradení na VN Hriňová.
REVELS s.r.o.
2018Prieskumné práce a zhotovenie kamerového záznamu.
Mondi SCP , a.s.
2018Prieskumné práce a zhotovenie kamerového záznamu.
VUIS Mosty s.r.o.
2018Kontrola plynovodov pod vodnými tokmi.
eustream a.s.
2017Vyčistenie otvorov na odber vzoriek vody.SVP Banská Bystrica
2017Kontrola ropovodov pod vodnými tokmi.TRANSPETROL a.s.
2017Kontrola plynovodov pod vodnými tokmi.eustream a.s.
2017Vyzdvihnutie potrubia z dna Váhu.Geostav, spol. s.r.o.
2016Injektážne práce na VN Bešeňová.
TASUM-GONAR, s.r.o.
2016Osadenie spätných klapiek na čerpadlá.
 
AIO tech, s.r.o. Žilina
2015
Zhotovenie kamerového záznamu na VN Hriňová.SVP Banská Bystrica
2015Kontrola uloženia ropovodu pod vodnými tokmi.TRANSPETROL, a.s.
2015Kontrola hradenia v priesakových kanáloch v Gabčíkove.SVP Bratislava
2015Odpaľovanie štetovníc pod vodou na rieke Váh.Geostav, spol. s.r.o.
2014Potápačské práce pri zahradzovaní vtoku a výtoku vody pre hydrogenerátor HC Slatina ZvolenZvolenská Teplárenská, a.s.
2014Odstránenie podpornej konštrukcie po povodni z dna rieky Poprad. Rozpaľovanie štetovníc a následné vyzdvihnuti z dna rieky Poprad.Inžinierska stavby, a.s. Košice
2014Odstraňovanie časti dočasného premostenia po povodni a výstavba nového premostenia v koryte rieky Váh.BÖGL a KRÝSL k.s. Bratislava
 
2014
Potápačské práce vo fermentátore bioplynovej stanice, dohľadanie hriadeľa, miešadla a následné vyzdvihnutie.
RUDOS s.r.o. Ružomberok
2013Kontrola troch klapiek provizórneho hradenia na PK Madunice s vyhotovením audiovizuálneho zaznamu.Oplan, spol. s.r.o. Bratislava
2013
Rozpálenie a následné odstránenie prevzdušňovacieho zariadenia na vodnej nádrži Málinec.SVP Lučenec
2013
Zatopenie plynového potrubia a následné zasypanie krycou vrstvou VN Králová.SPP Bratislava
2013
Kontrola uloženia plynových potrubí pod vodnými tokmi.Eustream, a.s. Slovensko
2013
Vypálenie manipulačných otvorov na dnovom výpuste a následné uvoľnenie dnového výpustu. Rybník v Milošovej.Slovenský rybársky zväz
2012Odpaľovanie štetovníc pod vodou na malej vodnej elektrárni v Chynoranoch.MVE Chynoriansky mlyn, s.r.o.
2012Injektovanie dilatačnej špáry na vodnej nádrži Bešeňová.INJEKTA, s.r.o. Žilina
2011Odpaľovanie štetovníc pod vodou na diaľničnom moste na R1 v rieke koryta Hronu.Inžinierske stavby, a.s. Košice
2010Prieskumné práce a pasportizácia odľahčenej stoky DN 3000 pri výstavbe diaľničného privádzača pri Banskej Bystrici.Granvia Construction Bratislava
2010
Odstraňovanie zrútenej podpornej konštrukcie o váhe 150 ton pri povodni z koryta Hronu pri výstavbe diaľničného mosta.
Inžinierske stavby, a.s. Košice
2009Odstraňovanie naplavených sedimentov. Uvoľňovanie pomocou ultratermického rezania a následné utesnenie dvoch dnových tabuľových uzáverov v hĺbke 18 m. pomocou tesniaceho vaku.
 
SLOVCEM spol. s.r.o. VN Ružiná
2009Oprava stavidiel.
Mondi SCP, a.s. Ružomberok
2008
Odstraňovanie naplavených sedimentov.
Vŕtanie otvorov pre kotvy na osadenie čerpadla.
ECM Monitory spol. s.r.o.
2007
Odstraňovanie naplavených sedimentov.
Odpaľovanie starých uzáverov a osadenie nových uzáverov.
Výmena hradení na čerpacej stanici.
Tepláreň TEKO Košice
2006Demontáž starých uzáverov a osadenie nových uzáverov. Odsávanie sedimentov a odpaľovanie zdeformovanej časti plášťa prívodného kanála.
U. S. Steel Košice, s.r.o.
2005
Odstránenie starých potrubí, odpaľovanie pod vodou.
Renovácia studne na pitnú vodu pre Kia v Tepličke nad Váhom.
ELTOS, s.r.o. Žilina
2004
Zmapovanie dna koryta rieky  Moravy a následné uloženie podpornej   konštrukcie „pižmo“ pri stavbe nového mosta
Hraničný prechod Moravský Sv. Ján.    
Skanska, a.s. Bratislava
2003
Prekládka plynovodu na Váhu pri výstavbe diaľnice v   Bytči.
Uloženie do vybagrovanej ryhy v dĺžke cirka 70m   a následná kontrola uloženia potrubia.
Vahostav, a.s. Žilina
2002
Zahradenie dvoch priepustov na čerpacej stanici na Váhu
Odsatie naplavených sedimentov sacím bagrom, objemovo 34m³
Tento, a.s. Žilina
2000
Vyhľadanie a následné upevnenie na vytiahnutie vrtnej hlavice, pri pretláčaní tunela v Považských strojárňach zatopené priesakovými  vodami  Váhu.
Hydrotunel Bojnice s.r.o.
1999Prieskum a následné uvoľnenie zanesených nôh, žeriavového pontónu pri stavbe železničného mosta na rieke Bodrogu, v Strede Nad Bodrogom.
 
VÚ č.3521 Spišská Nová Ves
1998V spolupráci s VÚ Železničného vojska č.3521 do prehĺbeného koryta Váhu osadenie konštrukcie „pižmo“ pre nasunutie železničných mostov na trati Žilina- Košice v úseku pod Vodným dielom Žilina.
 
VÚ č. 3521 Spišská Nová Ves
1997Zistenie príčin zaseknutia vnútorného hradenia v múre v spustenej polohe, pomoc pri jej odstránení.
Voest  Alpíne M.C.S. Linc
1997Vyčistenie dosadacích plôch predného hradenia a vtokov na Vodnom diele Žilina. Kontrola uloženia po zahradení.
Vodné dielo Žilina a.s.
1997
Demontáž a odstránenie trosiek provizórneho mosta pre príjazd stavebnej techniky z dna Váhu.
       
VÚ č.3521 Spišská Nová Ves
       
1996V spolupráci s VÚ Železničného vojska č.3521 osadenie podpornej konštrukcie tipu „pižmo“ do koryta kanálu Váhu v rozsahu 10x60 metrov, hĺbka 7 metrov, pre vybetónovanie oblúka cestného mosta.
Cestné stavby, s.r.o. Žilina
1995Kontrola a oprava hradenia v hĺbke 55 m na nádrži pitnej vody- Stará Bystrica.
Povodie Váhu, š.p. Piešťany
1995
Prieskum dna kanála Váhu v Považskej Bystrici, presné zamerania profilov dna, hĺbok a prekážok na dne, vypracovanie technickej správy a dokumentácie slúžiacej na položenie podpier konštrukcie oblúka mosta.
Cestné stavby, s.r.o. Žilina
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah